نتایج جستجوی عکس، وکتور و طرح لایه باز موادشیمیایی