نتایج جستجو عکس، وکتور و طرح لایه باز تجزیه و تحلیل